Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
  Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin điện tử xã Định Hòa, Huyện Yên Định như thế nào?
  155 người đã bình chọn
  12 người đang online
  /portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

  NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT KHU DÂN CƯ THUNG THÔN XÃ ĐỊNH HÒA (14/11/2019)

  Chiều ngày hôm nay 14/11/2019 tại trung tâm văn hóa thôn thung thôn diễn ra Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc

  °